W czwartek 13 lutego 2014 r. w Przemyślu miały miejsce uroczystości z racji 95. rocznicy powołania Służby Więziennej przez marszałka Józefa Piłsudskiego. O godz. 11 w Archikatedrze przemyskiej metropolita przemyski abp Józef Michalik przewodniczył uroczystej Eucharystii z udziałem przedstawicieli Służby Więziennej z terenu Podkarpacia. Obecnych na Mszy św. powitał naczelny kapelan tej formacji ks. Paweł Wojtas. W homilii ks. Arcybiskup podkreślił wagę porządkowania życia ludzkiego według obowiązującego prawa, ale także konieczność odrzucenia praw sprzeciwiających się Prawu Bożemu. Wskazał również na najważniejsze zadania i kierunki działania dla pracowników Służby Więziennej, m.in. na potrzebę widzenia człowieka w więźniach oraz własnej formacji ludzkiej. Najważniejsze jest zawsze, by nie wątpić w człowieka i przywracać sumienie w człowieku. Na koniec  przypomniał, że sam Pan Jezus był więźniem i na tym ostatnim etapie swej ziemskiej drogi spotkał różnych strażników i żołnierzy. Ich postawy są niekiedy przestrogą, a niekiedy wzorem, bo są okazywaniem Więźniowi głębokiego współczucia. Naczelny kapelan Służby Więziennej ks. Paweł Wojtas specjalnie dla słuchaczy Radia FARA udzielił wywiadu,  w którym przypomniał, że już sam marszałek Piłsudski postawił Służbie Więziennej zadanie resocjalizacji więźniów. Ujawnił  także najważniejsze priorytety współczesnego duszpasterstwa tej formacji w Polsce, którymi są praca z młodocianymi przestępcami, praca z kobietami, przebywającymi w izolacji więziennej, oraz praca z funkcjonariuszami Służby Więziennej, czego wyrazem była także modlitwa pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa przemyskiego, ordynariusza miejsca. Obok wspólnej modlitwy, w obchody ważnych rocznic dla Służby Więziennej, wpisują się organizowane na terenie całej Polski akademie z wręczaniem odznaczeń i stopni mundurowych. Druga część uroczystości w Przemyślu miała miejsce na Zamku Kazimierzowskim. Relację z tej uroczystości usłyszymy w najbliższą niedzielę  16 lutego br. w programie popołudniowym.

Zdjęcia: p. Marek Łabuński