Jo Croissant w książce Kobieta. Kapłaństwo serca zaprasza na spotkanie ze światem jaki kryje się w sercu kobiety. Kobiece serce to otchłań gotowa przyjąć miłość i ją dawać – można powiedzieć w nieskończoność. Ta zdolność do miłowania jest jednak uwarunkowana wychowaniem, osobistymi doświadczeniami w relacjach, a przede wszystkim otwartością na Tego, który jest źródłem wszelkiej miłości – Boga, który sam jest Miłością. Dla autorki najlepszym przewodnikiem na drodze odkrywania piękna kobiecego serca i pragnień tam złożonych przez Stwórcę jest Biblia. Zachętą do dalszej wędrówki niech będzie ta audycja!