Ksiądz Biskup Adam Szal rozpoczął wizytację kanoniczną dekanatu Przemyśl I. W pierwszym dniu odwiedzin Ksiądz Biskup spotkał się z wiernymi parafii Prałkowce. O godz. 16:00 została odprawiona Msza św. w kościele filialnym w Kruhelu Wielkim.