Ksiądz Biskup Adam Szal w ramach wizytacji kanonicznej parafii Prałkowce o godz. 18:00 odprawił Mszę św. w kościele parafialnym. Podczas Eucharystii Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowania 13 kandydatom.