Wśród wielu tytułów, którymi określamy bł. Jana Pawła II, tytuł patrona obrońców życia niewątpliwie można zaliczyć do najważniejszych. Całe jego nauczanie i postawa przepełnione były wielkim szacunkiem i umiłowaniem każdego człowieka, tym większym, im bardziej był on bezbronny i krzywdzony.

Dramat aborcji był jednym z centralnych obszarów troski i nauczania papieża. Jan Paweł II widział w niej nie tylko grzech osobisty, ale jak go nazywał, grzech strukturalny, którego oddziaływanie na całe społeczeństwa i współczesną kulturę jest tak destrukcyjne, że nie wahał się nazywać cywilizacji zachodniej, z której jesteśmy tak dumni, „cywilizacją śmierci”. O dramacie współczesnego człowieka w sposób najbardziej przenikliwy i profetyczny, mówi nam w jednej ze swoich najważniejszych encyklik Evangelium vitae. Podobnie jak bł. Matka Teresa z Kalkuty, widział w aborcji największe zagrożenie dla pokoju.

Tej tematyce poświęcona była kolejna audycja ks. Dariusza Wilka CSMA z cyklu Santo Subito – w oczekiwaniu na kanonizację.