Dzień 14 lutego, to święto świętych Cyryla i Metodego, którzy stali się ewangelizatorami Słowian. W tym to dniu parafia na Kazanowie w Przemyślu, nosząca wezwanie świętych Cyryla i Metodego, przeżywała uroczystość odpustu parafialnego. Mszy św. przewodniczył ks. Tadeusz Baj, który wygłosił też homilię. We wstępie podkreślił, że na naszej drodze do Boga potrzebujemy przewodników, jakimi są święci. W homilii kaznodzieja ukazał tajemnice życia świętych Cyryla i Metodego w świetle Słowa Bożego. Po Mszy św. przy Panu Jezusie wystawionym w Najświętszym Sakramencie zostały odmówione modlitwy do świętych Patronów.