W sobotę 22 lutego harcerze na całym świecie przeżywali Dzień Myśli Braterskiej. To święto przyjaźni jest obchodzone zawsze 22 lutego, ponieważ tego dnia urodzili się założyciele skautingu małżonkowie Robert i Olave Baden-Powellowie.  Ten dzień uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku. Tego dnia harcerze myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują gry terenowe, spotykają się przy ognisku. Przemyscy harcerze obchodzili to święto w kilku odsłonach. W sobotę 22 lutego w Młodzieżowym Domu Kultury młodsi skauci przygotowali i zaprezentowali zgromadzonym na spotkaniu specjalny program o braterstwie (na zdjęciu). We wtorek 25 lutego odbyło się spotkanie starszych harcerzy w siedzibie Civitas Christiana w Przemyślu. W niedzielę 23 lutego w kaplicy klasztoru Sióstr felicjanek miała miejsce modlitwa ku czci i za wstawiennictwem patrona polskich harcerzy bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Eucharystii z udziałem przemyskich harcerzy i członków Sodalicji Mariańskiej przewodniczył ks. kapelan Stanisław Czenczek. W homilii podkreślił, że święci są dla nas przykładem i pomocą w realizacji wezwania do świętości. Takim przykładem jest także patron harcerzy polskich. Kaznodzieja przypomniał heroiczne życie Błogosławionego i fundamenty, na których je budował. Wskazał, że bł. Stefan Wincenty należał do harcerstwa, a także do Sodalicji Mariańskiej. Następnie ks. Kapelan poprowadził adorację Najświętszego Sakramentu w intencji obrony życia. Harcerze wzięli udział także w spotkaniu formacyjnym sodalisów, w czasie którego dali świadectwo swojej działalności w harcerstwie.