W książce Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci Jan Paweł II tak pisał: Wyraz ojczyzna łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu.

Aby właściwie zrozumieć, czym jest ojczyzna, trzeba przywołać autorytety, dla których ojczyzna była tak ważna jak matka. Jan Paweł II wykorzystywał każdą okazję, aby powiedzieć o ojczyźnie…

O ojczyźnie w życiu i nauczaniu Jana Pawła II mówił ks. Dariusz Wilk CSMA w pierwszej części poniedziałkowej audycji Santo Subito – w oczekiwaniu na kanonizację. W dugiej zaś części gościem ks. Dariusza był p. Piotr Babinietz, Poseł na Sejm RP. Temat ten sam, ojczyzna – Ojczyzna to jest dziedzictwo.