Drogą Krzyżową rozpoczął się trzeci dzień rekolekcji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Krosna. Drogą Krzyżową rozpoczęli nie tylko kolejny dzień, lecz cały Wielki Post A.D. 2014. Do Jerozolimy, na prawdziwą Krzyżową Drogę Jezusa przenieśli ich młodzi ludzie ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z Beska, którzy przybrali postacie ewangeliczne, ukazując także i codzienne życie człowieka.

Eucharystii, połączonej z posypaniem głów popiołem i posłaniem młodzieży w Wielki Post przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek. Słowo Boże Ksiądz Biskup rozpoczął o nawiązania do pierwszego czytania z Liturgii Słowa Środy Popielcowej: – „Dmijcie w róg na Syjonie, zarządźcie święty post, ogłoście zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność (…)” – to się teraz realizuje, kiedy wy, tutaj, na rekolekcjach zgromadziliście się odpowiadając na to wezwanie – mówił bp Jamrozek. – Bóg chce nas gromadzić, jak matka swoje dzieci. Tylko grzech nas oddala od Niego. Ale zawsze mozemy do niego powrócić.

To dziś, 5 marca, Pan Bóg chce, abyśmy sobie uświadomili, że On jest z nami. Trzeba wykorzystać ten czas, bo on się może nie powtórzyć. Nawróćcie się całym sercem. Nie wystarczy częściowo, tylko całkowicie. – zachęcał Ksiądz Biskup, – Kiedy przylgnę całym sercem, to on mnie poprowadzi przez moje życie. 

Modlitwa, post i jałmużna – na drogę tych 3 filarów skierował młodzież ks. bp Stanisław: – Nasze życie powinno być nie tylko braniem. Życie to jest przede wszystim dawanie siebie, swojego czasu i kroczenie w stronę drugiego człowieka. Wtedy otwieram się na Pana Boga. On chce, abyśmy jak najwięcej dobra czynili. Nie przed ludźmi – na tym polega prawdziwe miłosierdzie. Jeszcze więcej Pan nam podaruje jeśli będziemy otwarci.

Nie bójcie się modlitwy – zachęcał kaznodzieja – Czas poświęcony na modlitwę nie jest stracony, bo wraca Boża łaska.

I idźmy tą drogą modlitwy, postu i jałmużny z Bożą łaską.