W tym roku po raz XV Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu organizowało wojewódzki konkurs dla gimnazjalistów „Sacrum w literaturze i sztuce”. Jubileuszowy finał odbył się 1 marca br. Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią sprawowaną pod przewodnictwem bpa Adama Szala, podczas której kazanie wygłosił ks. Zbigniew Suchy. Na pokonkursowej wystawie można było podziwiać nagrodzone prace, a następnie uczestnicy wydarzenia wysłuchali koncertu laureatów. Uroczystość zakończył koncert Joanny Cortes (absolwentki Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek w Szymanowie) solistki Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.