W piątek 28 lutego w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu odbyła się zorganizowana przez Wydział Nauki Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej i Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział w Przemyślu konferencja na temat: „Współczesne zagrożenia cywilizacji i kultury”. Konferencję otworzył Piotr Pilch, wicedyrektor PCEN w Rzeszowie ds. Oddziału w Przemyślu. Słowo wstępne wygłosił ks. dr Waldemar Janiga, dyr. Wydziału Nauki Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Głównym prelegentem spotkania był ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, wykładowca, moralista, dyrektor Centrum Etyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Programowej Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie, redaktor naczelny miesięcznika „Msza Święta”, autor licznych publikacji naukowych. Ks. Profesor wygłosił konferencję pt. „Edukacja seksualna. Czy rzeczywiście ślepa na płeć? Oto fragment. Drugi referat na temat ideologii gender wygłosiła mgr Janina Kościelny, nauczyciel konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu. Podjęła w nim temat Rzeczywiste zagrożenia czy niepotrzebne lęki? Na koniec  spotkania Lucyna Podhalicz, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej zaproponowała obecnym zaangażowanie w konkretne działanie na rzecz informowania społeczeństwa i obrony dzieci młodzieży przed wpływem ideologii gender.