Tłumy jarosławian uczestniczyły w piątek 14 marca 2014r. w Drodze Krzyżowej. Po zmroku procesja ze świecami wyruszyła sprzed kościoła NMP Królowej Polski, ulicą 3-go Maja, Grodzką, przez Rynek do Kolegiaty, by wspólnie rozważać stacje Drogi Krzyżowej. Na pamiątkę męczeńskiej drogi Jezusa drewniany krzyż ponieśli przedstawiciele parafii, siostry zakonne, służby mundurowe, samorządowcy oraz studenci. Rozważania poszczególnych stacji nawiązywały do życia i pontyfikatu Błogosławionego Jana Pawła II,  który 27 kwietnia zostanie zaliczony w poczet świętych Kościoła Katolickiego. Zakończenie Drogi Krzyżowej miało miejsce na placu Piotra Skargi przed Kolegiatą. Tam do uczestników nabożeństwa słowo skierował prowadzący całą procesję, ks. prałat Andrzej Surowiec, archiprezbiter jarosławski. Tam również wierni złożyli pod krzyżem niesione lampiony i odśpiewali „Barkę” – ulubioną pieśń Jana Pawła II.