Nauczyciel wiaryCzym dla Jana Pawła była II wiara? W rozmowach z André Frossardem powiedział: Uwierzyć, to znaczy „powierzyć” ludzkie „ja” […] Komuś, kto odsłania Siebie jako Początek i Kres […] a równocześnie jako absolutna Osoba […] albo lepiej: Osobowy Absolut. Powierzenie się Bogu w wierze sięga niejako do najgłębszego wnętrza ludzkiego bytowania, do samego jądra osobowego bytu. [Jest] zaangażowaniem się najbardziej podstawowym. […]. To coś więcej niż czysto intelektualny „teizm”, a także — pod innym względem — coś więcej i jakoś pełniej niż samo tylko „przyjęcie za prawdę tego, co Bóg objawił” .

Wiara – to jedyny, najlepszy klucz do zrozumienia pontyfikatu Jana Pawła II.