W niedzielę 16 marca w parafii Trójcy Świętej w Przemyślu miała miejsce niecodzienne uroczystość. Metropolita przemyski abp Józef Michalik przewodniczył  uroczystej Eucharystii z udzieleniem sakramentu Bierzmowania oraz poświęceniem nowego ołtarza posoborowego, nowych ambony i chrzcielnicy. W słowie powitania proboszcz parafii ks. Jan Mazurek przypomniał krótko jej historię i podziękował za ofiarność parafian. W homilii ks. Arcybiskup nawiązał do tajemnicy przemienienia Pana Jezusa. Podkreślił, że to Duch Święty jest autorem każdej dobrej przemiany w człowieku, że dzięki działaniu Ducha Świętego także każdego z nas czeka przemienienie. Ks. Arcybiskup zachęcał, by obecni na Mszy św. głęboko przeżyli tę liturgię o przemienieniu i nie żałowali w swoim życiu miłości, czasu i wysiłku pokonywania siebie, by uczestniczyć w przemienieniu na wzór Pana Jezusa. Metropolita przemyski poświęcił w przemyskim kościele Trójcy Świętej nowe: ołtarz posoborowy, ambonę i chrzcielnicę. Udzielił także sakramentu Bierzmowania młodym parafianom. Mszę św. koncelebrowali dziekan dekanatu Przemyśl II ks. prałat Marian Koźma, ks. prałat Stanisław Zarych i ks. prałat Stanisław Czenczek.