W niedzielę 30 marca w Archikatedrze przemyskiej bp Adam Szal sprawował Mszę św. ku czci św. Józefa Sebastiana Pelczara, z racji przypadającej 28 marca 90. rocznicy śmierci św. Biskupa przemyskiego. Homilię wygłosił ks. prałat Zbigniew Suchy. W nawiązaniu do ewangelicznej opowieści o uzdrowieniu niewidomego, kaznodzieja przypomniał, że także w życiu św. bpa Pelczara zdarzały się okresy ciemności, ale dzięki modlitwie ciemność znikała, a nastawał czas wyraźnego rozumienia woli Bożej. Kaznodzieja zachęcał, byśmy także i my z odwagą nazwali po imieniu nasze ślepoty. Na koniec spotkania bp Adam Szal  poprowadził modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa Sebastiana Pelczara, a wierni mieli możliwość oddania czci Świętemu przez ucałowanie jego relikwii. W uroczystej Eucharystii ku czci św. Biskupa przemyskiego uczestniczyło m.in. księża proboszcowie z Dekanatu przemyskiego I, liczne grono ministrantów oraz Siostry sercanki.