W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbył się finał Konkursu Biblijnego „Wierzę w Jezusa Chrystusa – Syna Bożego” na podstawie Ewangelii wg św. Marka i Męki Pańskiej u Synoptyków. Konkurs został zorganizowany przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i Krośnie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Adresatami Konkursu byli uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie Archidiecezji Przemyskiej. Konkurs został zorganizowany w roku szkolnym 2013/2014.

Finał Konkursu Biblijnego rozpoczął się w Auli Instytutu Teologicznego w Przemyślu wspólną modlitwą, której przewodniczył ks. prałat dr Waldemar Janiga – dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Następnie finaliści, ich opiekunowie – katecheci i przedstawiciele rodziców, zostali powitani ciepłymi słowami przez J.E. Ks. Bpa Stanisława Jamrozka, który również pobłogosławił młodych olimpijczyków na „trud zmagań” konkursowych i zapewnił, że włożony w naukę Biblii wysiłek zarówno uczniów jak i katechetów podoba się Bogu, gdyż przybliża nas do Syna Bożego. Po przypomnieniu najważniejszych zasad uczniowie wypełniali test, a potem w Kaplicy WSD zarówno dzieci jak i przedstawiciele opiekunów uczestniczyli we Mszy świętej, której przewodniczył Ks. Prałat Tadeusz Biały, a homilię wygłosił Ks. Wojciech Wojtas – profesor WSD w Przemyślu. Ks. Wojciech pogratulował młodym olimpijczykom poznawania Chrystusa przez lekturę Biblii, nawiązał do odbywającego się tygodnia modlitw o powołania kapłańskie i zakonne oraz do rocznicy objawień NMP w Fatimie – zaznaczając, że przy Maryi były właśnie dzieci i to im Ona powierzyła troskę o nawrócenie grzeszników oraz głoszenie Ewangelii. Kaznodzieja bardzo ciepłymi słowami zachęcił również finalistów, aby nie ustawać w codziennym poznawaniu Chrystusa i okazywaniu Jemu miłości. W tym samym czasie Komisja Diecezjalna poszerzona w składzie o 41 katechetów poprawiała prace uczniów (w tym miejscu dziękujemy wszystkim katechetom, za ich rzetelną pracę). Po zakończonej modlitwie Wspólnota Seminaryjna zaprosiła wszystkich finalistów i ich opiekunów na poczęstunek, a następnie olimpijczycy mogli zwiedzić Archikatedrę i wyremontowaną wieżę widokową. Następnie Komisja ogłosiła wyniki.

Pierwsze miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Grabownicy Starzeńskiej – Gabriela Sobaś, zdobywając 115 punktów na 122 punktów możliwych do uzyskania. Gabriela przygotowywana była przez ks. kanonika Stanisława Jachowicza. Drugie miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej w Jaśliskach – Joanna Futyma, zdobywając 114 punktów. Joasię przygotowywała do olimpiady s. Helena Łukasik. Również drugie miejsce zdobył uczeń Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Jabłonicy Polskiej – Kamil Krauz, który uzyskał również 114 punktów. Kamila przygotowywał ks. prałat Mateusz Homik. Zarówno Joasia jak i Kamil uzyskali te same ilości punktów na etapach dekanalnym i szkolnym. Czwarte miejsce zdobył uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krośnie – Karol Marosz, uzyskując 114 punktów w finale (przy 99 punktach w etapie dekanalnym). Do konkursu przygotowywał Karola ks. Stanisław Matyaszek. Piąte miejsce zdobyła uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sanoku – Zuzanna Zarzyka, uzyskując 114 punktów w finale (przy 97 punktach w etapie dekanalnym). Uczennica przygotowana została przez s. Irenę Paluch.

Piętnastu finalistów, którzy zdobyli najwyższą punktację zostało nagrodzonych przez Komisję zaszczytnym tytułem LAUREATA. Poza wyżej wymienioną piątką laureatów komisja wyróżniła dziesięć kolejnych osób.

Szóste miejsce zdobyła Karolina Wota, uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Łowcach. Uzyskała  114 punktów w finale (przy 96 punktach w etapie dekanalnym). Karolinę przygotowywał do konkursu ks. Łukasz Wilk. Siódme miejsce przypadło Gabrielowi Cebuli, uczniowi Szkoły Podstawowej w Nowej Sarzynie, który zdobył 113 punktów w finale (przy 103 punktach w etapie dekanalnym). Gabriela przygotowywała s. Rafaela Jezierska. Ósme miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej w Pawłosiowie – Zuzanna Styrna, uzyskując również 113 punktów w finale (przy 86 punktach w etapie dekanalnym). Zuzanna była przygotowywana przez p. Bogumiłę Jagielik-Waleszczyńską. Dziewiąte miejsce zajęła Aleksandra Słysz, uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Rogóżnie, przygotowywana przez ks. kanonika Zbigniewa Malca. Uzyskała wynik 111 punktów w finale (przy 103 punktach w etapie dekanalnym). Dziesiąte miejsce zajęła Faustyna Płoszaj, uczennica Szkoły Podstawowej w Biedaczowie, przygotowywana przez p. Magdalenę Demusz. Faustyna zdobyła również 111 punkty w finale (przy 88 punktach w etapie dekanalnym).

Jedenaste miejsce przypadło Klaudiuszowi Stolarskiemu ze Szkoły Podstawowej w Makowisku, przygotowanemu przez ks. Janusza Kowala. Klaudiusz uzyskał 110 punktów w finale (przy 93 punktach w etapie dekanalnym). Dwunaste miejsce zajął Wiktor Pierożak ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Niebocku, przygotowywany przez ks. Zenona Ścirko. Wiktor uzyskał również 110 punktów w finale (przy 90 punktach w etapie dekanalnym). Trzynaste miejsce zdobyła Aleksandra Banaś ze Szkoły Podstawowej w Sarzynie, przygotowywana przez p. Marzenę Paszek. Aleksandra zdobyła 109 punktów w finale (przy 102 punktach w etapie dekanalnym). Czternaste miejsce zajęła Emilia Rączka ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Leżajsku, przygotowywana przez p. Dorotę Klimczak. Emilia zdobyła również 109 punktów w finale (przy 100 punktach w etapie dekanalnym). Piętnaste miejsce zajęła Andżelika Mistecka ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Izdebkach, przygotowywana przez ks. Pawła Pietrykę. Andżelika zdobyła również 109 punktów w finale (przy 91 punktach w etapie dekanalnym).Wszyscy wyżej wymienieni uczniowie otrzymali imienne dyplomy laureata Konkursu Biblijnego oraz liczne nagrody.

Finał Konkursu Biblijnego zwieńczył dzieło ewangelicznej refleksji nad tematem przeżywanego w Kościele katolickim w Polsce roku duszpasterskiego: „Wierzę w Syna Bożego”. Warto zaznaczyć, że do Konkursu Biblijnego w tym roku szkolnym przystąpiło ponad 350 szkół podstawowych. Uczniów przygotowywało ponad 410 katechetów w Archidiecezji Przemyskiej. Rozważania konkursowe skupiały się na wybranych fragmentach Ewangelii wg św. Marka. Etap szkolny odbył się 13 listopada 2013 roku. Wzięło w nim udział ponad 4 500 uczniów. Drugim etapem Konkursu był etap dekanalny, który odbył się 4 marca 2014 roku. Wzięło w nim udział 856 uczniów, reprezentujących 302 szkoły i przygotowywanych przez 317 katechetów. Olimpijczycy zgłębiali całość Ewangelii wg św. Marka oraz Wprowadzenie. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tego etapu byli dekanalni wizytatorzy nauki religii. Finał zgromadził 122 młodych olimpijczyków, reprezentujących 92 szkoły podstawowe naszej Archidiecezji. Do finału tych naszych najmłodszych olimpijczyków przygotowywało 93 katechetów. Finaliści dodatkowo studiowali biblijne opisy Męki Pańskiej u Synopyków (św. Mateusza i św. Łukasza).

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali imienne dyplomy oraz liczne nagrody książkowe,  pierwsza piętnastka dodatkowe gadżety elektroniczne, a pierwsza piątka dodatkowo tablety. Całość przedsięwzięcia koordynowali diecezjalni wizytatorzy nauki religii: ks. Waldemar Janiga, ks. Jerzy Gałązka, ks. mgr lic. Maciej Kandefer, ks. mgr lic. Jacek Michno, ks. dr Konrad Dyrda i p. dr Stanisława Pałkus.

Wszystkim olimpijczykom, a szczególnie finalistom i laureatom Konkursu Biblijnego „Wierzę w Jezusa Chrystusa – Syna Bożego” w Archidiecezji Przemyskiej, ich Rodzicom i Katechetom – składamy podziękowanie i życzenia słowami św. Marka Ewangelisty: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. (Mk 10, 14-15.)

W imieniu organizatorów:

ks. Waldemar Janiga, ks. Jerzy Gałązka