Dukla to urocze miasteczko położone nad rzeką Jasiołką, u stóp Cergowej. Tutaj żył i działał polski święty katolicki, pustelnik, zakonnik, duchowy syn św. Franciszka z Asyżu – św. Jan z Dukli, kanonizowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1997 roku w Krośnie. Związany z dukielską i podkarpacką ziemią, jest dla współczesnych wzorem głębokiej wiary, ewangelicznego radykalizmu i ubóstwa. To jemu właśnie poświęcona była tegoroczna, czternasta edycja Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach, organizowana od lat przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. Finał olimpijskich zmagań miał miejsce w Zespole Szkół nr 2 w Dukli, któremu patronuje św. Jan.
Ciepły, wiosenny dzień 20 maja był dla 30 gimnazjalistów – uczestników finału olimpiady, dniem pełnym emocji. Kilka minut po godz. 9:00 młodych finalistów, ich opiekunów, katechetów i zaproszonych gości przywitał dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu ks. prałat Waldemar Janiga. Po krótkiej modlitwie i powołaniu jury rozpoczęła się część pisemna finału. Po jej zakończeniu olimpijczycy oraz towarzyszący im katecheci, opiekunowie oraz goście uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej w sanktuarium ojców bernardynów przez metropolitę przemyskiego ks. abp. Józefa Michalika. Obecny był również ks. Kazimierz Radzik CSMA – generał Zgromadzenia św. Michała Archanioła, radca generalny ks. Leszek Przybylski CSMA, ekonom generalny ks. Jerzy Sosiński CSMA, dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ks. Marek Czaja CSMA, burmistrz Dukli p. Marek Górak oraz przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych.
Po Mszy św. rozpoczęła się druga część finału. Ale zanim do niego doszło, musieliśmy przeczekać gwałtowną ulewę, która jakby uwzięła się na Duklę. Deszcz mocno bębnił w dach sali gimnastycznej – miejsce finałowych zmagań – do tego stopnia, że słyszalność spadła prawie do zera. Na szczęście trwało to tylko kilkanaście minut i można było rozpocząć finał. Z 30 finalistów test pisemny wyłonił najlepszą dziesiątkę i teraz ona miała się zmagać o punkty w części medialnej i ustnej. Finalistki (10 dziewcząt) wykazały się solidną, często nadzwyczaj dokładną znajomością biografii i duchowości św. Jana z Dukli, treścią homilii św. Jana Pawła II i listów pasterskich ks. abp. Józefa Michalika poświęconych bohaterowi olimpiady. Należy z uznaniem podkreślić talent i pracę młodych ludzi. Ich wysiłek oceniało jury w składzie: ks. Jerzy Gałązka (przewodniczący), o. Dobromił Maria Godzik OFM i ks. Dariusz Kielar CSMA. Nad sprawnym (i technicznym) przebiegiem finału czuwali ponadto: ks. Waldemar Janiga, ks. Paweł Wojakiewicz CSMA, ks. Konrad Dyrda (prowadzący finał) oraz grono nauczycieli MZSP w Miejscu Piastowym: p. Teresa Masłowska, p. Renata Kmak – Frydrych, p. Stanisław Buczek, p. Wojciech Kilar i p. Rafał Zarych.
I stało się! Po pełnych emocji zmaganiach nastąpiło ogłoszenie wyników. Oto lista najlepszych z najlepszych:
1. Karolina Folcik (Publiczne Gimnazjum w Lubatowej), 79 pkt.
2. Aleksandra Korzeń (Publiczne Gimnazjum w Lubatowej), 78 pkt.
3. Angelika Szafran (Gimnazjum w Haczowie), 73 pkt.
4. Natalia Kluz (Gimnazjum w Markowej), 68 pkt.
5. Karolina Sadowska (Gimnazjum w ZSP w Uhercach Mineralnych), 67 pkt.
Kinga Śliwińska (Publiczne Gimnazjum w Dubiecku), 67 pkt.
7. Ewa Hnat (Gimnazjum nr 1 w Sanoku), 60 pkt.
8. Dominika Płatek (Gimnazjum w Leżajsku), 58 pkt.
9. Alicja Połeć (Gimnazjum w Adamówce), 57 pkt.
10. Weronika Szczepek (Gimnazjum w Brzozowie), 56 pkt.
Potem przyszedł czas na przemówienia, podziękowania i wręczenie nagród. Pierwsze cztery nagrody to pielgrzymki do Rzymu, ufundowane przez ks. abp. Józefa Michalika, generała księży michalitów ks. Kazimierza Radzika CSMA, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży archidiecezji przemyskiej oraz gwardiana dukielskiego klasztoru o. Micheasza Okońskiego OFM. Za dalsze miejsca przyznano rowery, audioodtwarzacze, tablety i wieże. Wręczono także okolicznościowe statuetki, pamiątkowe medale ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym, pięknie wydane egzemplarze Biblii, albumy oraz dyplomy. Warto nadmienić, że nagrody rzeczowe oraz dyplomy otrzymała cała finałowa trzydziestka.
Całość zakończono wspólnym obiadem z udziałem ks. arcybiskupa, zaproszonych gości, organizatorów, katechetów oraz młodych olimpijczyków. Jak co roku, dopisali sponsorzy. Wielu z nich już od wielu lat związanych jest z tym przedsięwzięciem. Dziękujemy dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Dukli p. Janowi Drajewiczowi, pracownikom i uczniom, jak również ojcom bernardynom na czele z o. gwardianem Micheaszem Okońskim OFM za wkład, jaki wnieśli w organizację oraz w przebieg finału, udostępniając szkołę, zaplecze, sanktuarium a także służąc wszelką pomocą, związaną z godnym przyjęciem wszystkich uczestników i gości.
Jak wspomniano na wstępie, tegoroczna Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach miała już swoją czternastą edycję. A zatem w 2015 roku czeka nas mały jubileusz. Organizacja i przebieg olimpiady to trud, praca i zaangażowanie wielu osób: duchownych i świeckich. Dlatego w tym miejscu każdemu z osobna składamy serdeczne podziękowanie za współpracę. Nie zapominamy jednak, że tę olimpiadę, jej klimat, emocje i piękno tworzą przede wszystkim młodzi ludzie – gimnazjaliści, którzy z pomocą i przy zaangażowaniu swoich katechetów, z zapałem podejmują trud poznawania Polaków wielkich duchem i czynem.
A nam pozostaje przygotować się do jubileuszowej edycji przyszłorocznej olimpiady. Jej bohaterem będzie św. Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895) – arcybiskup warszawski w czasach zaborów, zakonodawca, patriota i zesłaniec – postać niezwykle żywa i aktualna. W sam raz na nasze czasy. Czekamy więc niecierpliwie!
ks. Dariusz Kielar CSMA