We wtorek, 3 czerwca 2014 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku odbyło się XII Przeworskie Forum Wychowawcze. Jako pierwsza głos zabrała p. Joanna Komenda, która w bardzo ciepłych słowach przypomniała osobę śp. Anny Piejko – jednej z inicjatorek powstania Forum i wieloletniej członkini działającego w Przeworsku Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich. Następnie uczniowie Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Chałupkach zaprezentowali program słowno-muzyczny oparty na nauczaniu Papieża Polaka. Po części artystycznej głos zabrał ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, który przedstawił zgromadzonym zasady wychowania młodzieży według pedagogii Jana Pawła II.
Szczególnym gościem tegorocznej edycji Forum była Floribeth Mora Diaz – prawniczka z Kostaryki, cudownie uzdrowiona za wstawiennictwem Jana Pawła II. Opowiadając historię swojej choroby i uzdrowienia, dała ona szczególne świadectwo wiary i zaufania do Pana Boga. Po jej świadectwie głos zabrała burmistrz Przeworska – pani Maria Dubrawska-Lichtarska – która podziękowała organizatorom i uczestnikom Forum. Głos zabrał również ks. Waldemar Janiga, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitarnej w Przemyślu.
Przeworskie Forum cieszyło się dużym zainteresowaniem, zarówno nauczycieli i wychowawców, jak i młodzieży, która licznie przybyła na to wydarzenie.