W wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego Kościół Przemyski wzbogacił się o nowych kapłanów. Metropolita Przemyski, abp Józef Michalik udzielił sakramentu Święceń szesnastu diakonom Przemyskiego Seminarium, którzy złożyli swe życie na służbę Bogu i Kościołowi. Księża Neoprezbiterzy po raz pierwszy uroczyście koncelebrowali wraz z naszym Arcypasterzem Eucharystię, dziękując za dar Chrystusowego kapłaństwa i prosząc o łaskę wytrwania w wierności Kościołowi Chrystusowemu do końca życia.

– Eucharystia to pokarm duchowy na całe życie i na życie wiecze – podkreślał w homilii Ksiądz Arcybiskup. – To ofiara krzyża, którą kapłani będą uobecniać na Jego pamiątkę i którą powini dopełniać własną, ludzką, konkretną codzienną ofiarą. Eucharystia jest miłością i siłą kapłańskiego życia, jest mozolną, codzienną wspinaczką ku nieskończonej miłości Chrystusa, realizacją tego wszystkiego, co po ludzku niemożliwe.

– Prawdziwe realne kapłaństwo to taka bliskość i taka fascynacja Jezusem, że trzeba „umrzeć sobie”, wyrzec się swoich ludzkich, cielesnych, światowych pragnień, aby On zaczął we mnie myśleć, pragnąć i żyć. Ksiądz ma być ubogi jak On, czysty jak On i posłuszny jak On. Czy to możliwe? Możliwe, piękne i konieczne.

Kapłaństwo to dar dla samego powołanego, ale i dla całego Kościoła.
Drodzy Księża Neoprezbiterzy – Wasze kapłaństwo to dla nas wielka radość i wielki dar!
Posługując się słowami z homilii Księdza Arcybiskupa,
w imieniu Redakcji i Słuchaczy Radia FARA chcemy Wam życzyć,

abyście każdego dnia wypełniali Bożą wolę, bo nie samorealizacja
– ale realizacja woli Bożej jest źródłem radości i szczęścia w kapłaństwie!