W sobotę 31 maja br. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu, Koło TPD Rodzin Zastępczych „DOM”  przy współpracy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemyślu i Szkołą Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu zorganizowało spotkanie z okazji obchodów „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”, a zarazem „Dnia Dziecka” dla dzieci  i  rodzin zastępczych zrzeszonych w kole. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy Sióstr felicjanek przy ul. Waygarta pod przewodnictwem ks. Marka Kapłona, katechety Szkoły nr 1 w Przemyślu, w której odbywały dalsze punkty programu spotkania. Zaproszonych gości i rodziny powitali Maciej Kozłowski dyrektor SP 1 w Przemyślu i Grzegorz Piestrak, dyrektor TPD. Dyrektor Grzegorz Piestrak i Ewa Frankowska, przewodnicząca Koła Rodzin Zastępczych „Dom”, wręczyli prezydentowi miasta Przemyśla Robertowi Chomie odznakę „Przyjaciel Dziecka”. Część artystyczną spotkania zaprezentowały dzieci miejscowej szkoły oraz młodzież ze świetlicy TPD „Przystań” oraz Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki. Licznie przybyłe dzieci wzięły udział w konkursach i zabawach. Rodziny zastępcze spotkały się także na wspólnej agapie.