W Domu Biskupim w Przemyślu miała miejsce niecodzienna uroczystość: pierwsza sesja procesu beatyfikacyjnego  Sługi Bożej s. Roberty Babiak ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.