W dniach od 9 do 14 lipca 2014 r. w Przemyślu odbył się obóz studentów-stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pod hasłem: „Przemyśl Jana Pawła II”.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pomaga młodzieży zdolnej, pochodzącej z rodzin niezamożnych i mieszkających w wioskach lub małych miasteczkach. W czasie wakacji Fundacja organizuje trzy obozy dla swoich stypendystów: studentów, licealistów i gimnazjalistów oraz dla maturzystów.

W tym roku pierwszy obóz dla stypendystów – studentów wyższych uczelni, zgromadził ok. 800 młodych ludzi (stypendystów i wolontariuszy), którzy chcieli na nowo odkryć i ponownie przemyśleć piękno nauki Jana Pawła II. Stypendyści sięgnęli więc po słowa, które zostawił na naszej podkarpackiej ziemi św. Jan Paweł II, Patron Fundacji: „Dziś trzeba nowej wiary i nowej nadziei, i nowej miłości. Trzeba odnawiać świadomość prawa Bożego i odkupienia w Chrystusie (…) trzeba wołać tak: „Naucz nas, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź nas w prawdzie”. Aby dom naszego życia – osób, rodzin, narodu i społeczeństwa – pozostał utwierdzony na skale. Aby nie wznosić go na lotnym piasku – lecz na skale. Na skale Bożych przykazań, na skale Ewangelii. Na skale, którą jest Chrystus. <Wczoraj i dzisiaj, ten sam także na wieki>” (Jan Paweł II, Rzeszów, 02.06.1991 r.) . Poznając sylwetki wybitnych i świętych ludzi Archidiecezji Przemyskiej, stypendyści rozważali naukę św. Jana Pawła II. Ponadto mieli okazję poznać i zwiedzić Miasto, w którym gościł ich Patron – św. Jan Paweł II.

W pamięci tak wielu młodych ludzi, którzy studiują niemalże na wszystkich wyższych uczelniach w Polsce i pochodzą z każdej diecezji, pozostaną wspomnienia ludzi i miejsc związanych z Przemyślem. O tym świadczyły liczne wypowiedzi studentów wyjeżdżających z Przemyśla po zakończeniu obozu stypendystów. Zdecydowana większość z nich gościła w Przemyślu pierwszy raz w swoim życiu. Wielu deklarowało chęć ponownego odwiedzenia tak gościnnego Miasta.

Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” mogli zwiedzić Archikatedrę, a szczególnie piękne i zabytkowe podziemia, Muzeum Archidiecezjalne, wiele pięknych kościołów w mieście, Zamek Kazimierzowski, Wieżę Katedralną, Muzeum Ziemi Przemyskiej, Dworzec Kolejowy, Kopiec Tatarski i wiele ciekawych zakątków. Dzięki sześciu przewodnikom – wolontariuszom, stypendyści mogli zwiedzić Miasto, a p. prof. Lucjan Fac (nauczyciel historii w I LO w Przemyślu) przybliżał poszczególnym grupom historię Miasta. Pracownicy muzeów zatroszczyli się o wyśmienity poziom, by ukazać najpiękniejsze zabytki w Mieście, a p. Marek Łabuński (obdarzony talentem przewodnika kościelny w Archikatedrze) oprowadził aż 11 grup po Archikatedrze i podziemiach.

Stypendyści mieli również okazję wysłuchać trzech konferencji tematycznych wygłoszonych przez: ks. Jacka Michno i rodzinę z Sanoka; p. dr Justynę Kula-Lic i p. mgr Monikę Golenia-Kmiecik (z duszpasterstwa nauczycieli w Archidiecezji Przemyskiej). Konferencje dotyczyły radzenia sobie z doświadczanymi barierami.

W ramach przeżywanego dnia skupienia stypendyści udali się na Kalwarię Pacławską, gdzie mogli zawierzyć swój własny los i losy naszej Ojczyzny – Matce Bożej. A podążając ulicami Miasta w Drodze Światła zawierzali gościnne Miasto szczególnej opiece św. Jana Pawła II. Stypendyści brali także udział w obchodach rocznicy wydarzeń na Wołyniu organizowanych przez Miasto. W niedzielę, 13 lipca 2014 r. gościli we wszystkich parafiach Miasta Przemyśla i okolic, by w czasie Mszy św. podziękować wspólnotom parafialnym za wsparcie Fundacji w Dniu Papieskim, a w godzinach wieczornych tego dnia, na Rynku Miejskim w Przemyślu odegrali „koncert” dla wszystkich mieszkańców Miasta, by odwdzięczyć się za przyjęcie.

Młodzież gościła na zaproszenie J.E. Ks. Abp Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego. W zaproszenie aktywnie włączył się Pan Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma i Urząd Miasta. Organizatorem pobytu stypendystów było Biuro Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

Stypendyści w czasie obozu znaleźli schronienie w Wyższym Seminarium Duchownym, Bursie Sióstr Sług Jezusa, I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 oraz Szkole Podstawowej Nr 5 w Przemyślu. O wyżywienie stypendystów zabiegali CARITAS w Przemyślu i Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu.

Wszystkim tym, którzy serdecznie przyjęli i okazali gościnę stypendystom Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z całego serca dziękujemy.

Ks. Waldemar JANIGA, ks. Jerzy GAŁĄZKA