Radość, rekreacja i aktywność – czyli wakacje we „Wzrastaniu”2014

Wyczekiwane wakacje grupa dzieci i młodzieży z przemyskiej świetlicy „Wzrastanie” rozpoczęła od udziału w uroczystości patriotycznej przy kościele Św. Trójcy, upamiętniającej 70-tą rocznicę pomordowania Polaków w Rumnie. Dzień później wyruszyli na biwak w Bieszczady. Kilkudniowe obcowanie z przyrodą, w otoczeniu gór, wśród zielonych łąk i pól przyniosło zasłużony odpoczynek. Chwile relaksu przeplatane były pracą nad tworzeniem nowych układów tanecznych i poznawaniu repertuaru wokalnego. Końcowe efekty ich pracy zostały zaprezentowane w programie artystycznym na podsumowanie pobytu. Jego odbiorcami byli zaproszeni Goście oraz liczna grupa Poznaniaków, która podróżowała po Bieszczadach .

Po powrocie do Przemyśla uczestnicy biwaku włączyli się w dalszy program półkolonii „Wakacje w mieście”. Ta forma wypoczynku zorganizowana przez Stowarzyszenie „Wzrastanie” pozwoliła dzieciom aktywnie i twórczo spędzić miesiąc wakacji. Przez cały lipiec placówka prowadziła różnorodne zajęcia dla ponad 80 dzieci z terenu miasta. Dla nich organizowane były zabawy integracyjne i zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z elementami sportu i rekreacji. W planie każdego dnia  były  piesze  wyprawy i odkrywanie nowych zakątków miasta i okolic.

Dzięki życzliwości wielu przemyskich instytucji półkoloniści odwiedzili Jednostkę wojskową  5 Batalionu Strzelców Podhalańskich, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Muzeum Dzwonów i Fajek, lecznicę ADA, Straż Pożarną, Straż Ochrony Kolei,  Zespół Parków Krajobrazowych i przemyski zamek.

Niezwykłe i nowe przeżycia dostarczyło wyjście do podziemi Bazyliki Archikatedralnej i do Straży Ochrony Kolei.

Nie sposób wyobrazić sobie wakacji bez basenu, zwłaszcza w upalne dni. Kilkakrotnie więc grupa korzystała z jarosławskiej pływalni a w Przemyślu dzielnie przemierzała trasę do hotelu Gloria. Wodny relaks zawsze przebiegał bezpiecznie gdyż czuwał nad nim zaprzyjaźniony ratownik pan Łukasz Andruszkiewicz

Basenowe szaleństwa szły w parze z aktywnością sportową. Miało to swoje odzwierciedlenie w wielu rozgrywkach sprawnościowych oraz w dniu sportu, który odbył się w sali gimnastycznej SP 14.

Podobnie jak sportowe zmagania, oczekiwane przez dzieci były spotkania z piosenką, szczególnie podczas karaoke i wakacyjnego konkursu piosenki.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także konkursy plastyczne, warsztaty muzealne i ikonograficzne zorganizowaneprzez panią Zofię Bator oraz warsztaty IPN, które prowadził pan Maciej Rędziniak.

Poszczególne dni lipcowe wypełniły niecodzienne i ciekawe spotkania. Do takich zapewne zaliczyć należy odwiedziny pani Igi Dżochowskiej, Atsuko Ogawa( znana pianistka) oraz Eriny Fujii z Centrum Kultury Japońskiej połączone z krótką prezentacją o Japonii, nauką  kilku zwrotów ,piosenki oraz  składaniem origamii i kaligrafią.

Na temat bezpiecznego korzystania z uroków lata jak co roku przestrzegał zaprzyjaźniony strażak pan Zdzisław Wójcik zaś funkcjonariusze Straży Miejskiej na zorganizowanym spotkaniu przekazali wiele cennych informacji  jak bezpiecznie i zgodnie z prawem spędzać wolny czas w naszym mieście. Półkolonistów w siedzibie Stowarzyszenia odwiedzili również pracownicy OHP oraz ratownik PCK.

Każde z tych spotkań wniosło w życie grupy półkolonijnej nowe doświadczenia, przeżycia i pewien zakres wiadomości. Aspekt edukacyjno-poznawczy miały również dwie wycieczki z udziałem półkolonistów. Jedna z nich pozwoliła na  poznanie części Roztocza południowo-wschodniego. Grupa wędrowała po Horyńcu Zdroju, podziwiała zespół cerkiewny w Radrużu i muzeum w Lubaczowie .W Baszni Dolnej  obejrzeli Osadę Kresową  i uczestniczyli w lekcji historii połączonej z warsztatami kowalstwa, garncarstwa i manufaktury szkła.

Podczas drugiej wyprawy Przemyślanie odwiedzili stolicę Podkarpacia  i spotkali się z panią Wojewodą Małgorzatą Chomycz-Śmigielską oraz panem Kuratorem Jackiem Wojtasem a także obejrzeli niektóre wydziały Urzędu Wojewódzkiego. W dalszym planie tej wyprawy znalazły się wizyta w radiu Rzeszów, Muzeum Skarbów Matki Ziemi i przejście Podziemną Trasą Turystyczną.

U schyłku lipca młodzi mieszkańcy Przemyśla poznawali tajniki pracy dziennikarskiej w redakcji Życia Podkarpackiego i  tradycyjnie wybrali się do Urzędu Miasta .Spotkał się z nimi pan prezydent Grzegorz Hayder.

Ostatnie dni wspólnego wypoczynku to przygotowania do podsumowania „Wakacji w Mieście”. Uroczystość  ta  odbyła się 31 lipca. Rozpoczęła ją Msza św. dziękczynna  w przemyskiej archikatedrze, której przewodniczył ks.biskup Stanisław Jamrozek a współkoncelebransami byli ks.Tadeusz Pater -Salezjanin, ks.prałat Stanisław Czenczek i ks. dr Jan Szeląg, który skierował do dzieci obrazową i pouczającą homilię. Wewspólnej modlitwie uczestniczyli Rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni Goście m.in. reprezentanci przemyskich instytucji i przedstawiciel  Wojewody Podkarpackiego. Po Mszy św. , w sali parafialnej uczestnicy  półkolonii zaprezentowali program artystyczny , który odzwierciedlał wspólnie spędzony czas

i bogactwo wielu spotkań i miłych chwil. Wakacyjna przygoda ze „Wzrastaniem” była możliwa dzięki dotacji Prezydenta Miasta Przemyśla i Wojewody Podkarpackiego.

Za uatrakcyjnienie dzieciom wakacji i stworzenie im warunków do bezpiecznego wypoczynku serdecznie dziękujemy, przełożonym i pracownikom odwiedzanych Instytucji, naszym Gościom ,wolontariuszom, pani prezes Alicji Sabatowskiej oraz całemu zespołowi wychowawczemu :Magdalenie Bazanowskiej, Teresie Latocha, Annie Uberman, Marcie Leszczyńskiej i Elżbiecie Rzońca.

 

Lucyna Misińska-  kierownik półkolonii