Matka Najświętsza, przyodziana w szaty poświęcone u początku Wielkiego Odpustu, na barkach młodzieńców, w towarzystwie asysty, przeniesiona została do kaplicy Grobu. Obrzęd pogrzebu Matki Bożej odbywa się co roku, właśnie 13 sierpnia. Tysiące wiernych przybywają tego dnia na Kalwarię, aby wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu. To właśnie dzisiaj Maryja szczególnie przypomina nam, że śmierć to przejście do wieczności.