Forma mszy, jako jeden z głównych wątków, towarzyszy festiwalowi od zawsze – jeszcze od czasów starosądeckich. Już w Jarosławiu temat ten powracał wielokrotnie: to średniowieczny chorał benedyktyński i dominikański, praktyki tradycyjnych bractw śpiewaczych, jak te z Korsyki i Hiszpanii, czy renesansowe i barokowe układy polifoniczne i wokalno-instrumentalne (Missa Cantilena, Missa Caput, Missa in D Brixiego). Msza to ofiara, eucharystyczne „nabożeństwo główne”, centrum i szczyt życia chrześcijanina. To również podstawowa forma muzyczna, która, nie tracąc z oczu sensu kultu, któremu służy, była i wciąż jest zmieniającym się poprzez wieki, kraje i środowiska wehikułem treści podstawowych dla ludzkiej egzystencji.Więcej na stronie Pieśń Naszych Korzeni.

W Jarosławiu ruszył już XXII Festiwal Muzyki Dawnej. To wyjątkowe spotkanie muzyków w tym roku wokół tematu MSZY. Więcej na www.opactwo.pl.