W środę 3 września o godz. 11.00 w klasztorze Sióstr Felicjanek w Przemyślu miała miejsce uroczysta Msza św. z okazji 25-lecia działania kuchni dla ubogich, funkcjonującej w ramach dzieł przemyskiego koła im. św. brata Alberta. Mszy św. przewodniczył metropolita przemyski abp Józef Michalik. Słowo wstępu i powitania wygłosił ks. Jerzy Kanton, kapelan Sióstr Felicjanek w Przemyślu. W homilii ks. prałat Zbigniew Suchy mówił o 3 aspektach – cudach, których można doświadczyć w działalności placówki, świętującej swój srebrny jubileusz: rozmnożeniu chleba, otwarciu serca i świadectwie. W koncelebrze Mszę św. sprawowali ks. prałat Bronisław Żołnierczyk, założyciel przemyskiego koła św. br. Alberta, ks. oficjał Józef Bar. ks. prałat Stanisław Zarych, ks. prałat Stanisław Czenczek, ks. dziekan Marian Koźma, ks. Jan Mazurek, ks. Stanisław Mierzwa, ks. Tadeusz Baj. We Mszy św. udział wzięli przemyscy samorządowcy, przedstawiciele Policji oraz osoby korzystające z pomocy w kuchni dla ubogich. Obecni byli również klerycy z WSD w Przemyślu. Uroczystość zakończyła wspólna agapa, na której głos zabrała Przełożona Prowincjalna Sióstr Felicjanek Matka Maria Amadeus Pacławska.