W sobotę 6 września odbyła się doroczna, już XIII Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi do Kalwarii Pacławskiej. Krwiodawcy zostali serdecznie przyjęci przez ojców Franciszkanów, w imieniu których pątników powitał o. gwardian Piotr Reizner. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Adam Szal, który również wygłosił okolicznościową homilię. Nawiązał w niej do dróżek Pana Jezusa i Matki Bożej na Kalwarii Pacławskiej, które kończą się wstąpieniem do nieba Naszego Zbawiciela i Jego Matki. Ks. Biskup snuł refleksję na temat spotkania Matki Najświętszej z cierpiącym na Drodze krzyżowej i na Golgocie oraz ze Zmartwychwstałym Synem. W sposób szczególny krwiodawcy są wezwani, by na wzór swego patrona św. Maksymiliana wchodzić w ślady Maryi – podkreślał ks. Biskup. Na zakończenie Eucharystii w imieniu Polskiego Czerwonego Krzyża Eugeniusz Taradajko wręczył o. Gwardianowi odznakę honorową PCK i podziękował za otwartość dla krwiodawców. W słowie podziękowania o. Gwardian wspomniał patrona krwiodawców św. Maksymiliana i jego ofiarę życia dla innych. Po Mszy św. opiekun honorowych dawców krwi ks. dr Witold Burda poprowadził Drogę krzyżową i modlitwę różańcową na dróżkach kalwaryjskich.