bobola2– To jest wielka radość, że mamy świętych, którzy do nas przemawiają i ciągle zachwycają nas swoim pięknem. – Dowodem prawdziwości tych słów kaznodziei jest comiesięczna obecność wiernych czcicieli św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. 16 września, przy pięknej słonecznej pogodzie, odbyło się kolejne spotkanie modlitewne ku czci Świętego na Bobolówce. Eucharystii przewodniczył ks. Bartosz Rakoczy. W homilii zachęcał do troski o świętość. Świętość jest bowiem właśnie tym pięknem. – A św. Andrzej mówi nam: Moje piękno jest pięknem Boga. Dlatego przychodzimy tutaj, aby przez piękno Andrzeja Boboli zobaczyć piękno Boga.

– Musimy wszystko zrobić aby nasze miejsce w niebie nie zostało po naszej śmierci puste. Bóg chce nas mieć świętymi! – wołał kaznodzieja. I prosił wręcz, by się zastanowić, czym zapracowujemy sobie na wieczność w niebie: – Jak wykuwać świętość? – pytał. Warto wysłuchać całej homilii – jest w niej bowiem kilka podpowiedzi…