W kolejnej audycji, poświęconej dziejom literatury polskiej zrodzonej ze spotkania z pięknem i bogactwem kultury za obecną wschodnią granicą Polski, w oparciu o albumowe wydanie Mariusza Olbromskiego pt. “Śladami słów skrzydlatych – Pomniki pisarzy i poetów na Kresach dawnej Rzeczypospolitej” rozmawialiśmy z autorem na temat twórczości romantyków, a sposób szczególny o ważnym miejscu, jakim są  Okopy Świętej Trójcy, i wydarzeniach historycznych z nim związanych. Przy tej okazji możemy słuchać fragmentów wspomnianej książki, które czyta dla Radia FARA Łucja Wiszlańska.

[pliki]?