W sobotę 27 września br. w Przemyślu miały miejsce uroczyste obchody 75. rocznicy powołania Podziemnego Państwa Polskiego i Szarych Szeregów, zorganizowane przez Stowarzyszenie Kręgu Szarych Szeregów im. Jana Kruka w Przemyślu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy. O godz. 10 Mszy św. w Bazylice Archikatedralnej z udziałem pocztów sztandarowych, drużyn Hufca Ziemi Przemyskiej, zaproszonych gości i młodzieży szkolnej przewodniczył ks. prałat Stanisław Czenczek, który również wygłosił okolicznościowa homilię. Przypomniał w niej historię powstania Podziemnego Państwa Polskiego, a następnie za Prymasem Tysiąclecia kaznodzieja podkreślił przesłanie, jakie płynie z tej pięknej i tragicznej historii naszego narodu. Po Mszy Świętej ok. godz. 11.30 w Sali reprezentacyjnej Przemyskiej Biblioteki Publicznej miała miejsce uroczystość patriotyczna. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewanie Hymnu Narodowego głos zabrał Komendant Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów dh Marian Kasprowicz. Podkreślił, że historia działalności niepodległościowej Służby Zwycięstwu Polski stanowi fenomen nie tylko w historii II Wojny Światowej, ale też zapoczątkowało działalność Podziemnego Państwa Polskiego. Spośród zaproszonych gości głos zabrał m.in. senator Andrzej Matusiewicz. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich, harcerze, nauczyciele i uczniowie gimnazjum nr 3 im. Szarych Szeregów w Przemyślu. To właśnie młodzież tego gimnazjum, po odśpiewaniu Hymnu Szarych Szeregów, zaprezentowała bogaty i wzruszający program artystyczny, na który złożyły się wspomnienia młodych Polaków, walczących o niepodległość Polski przed 75-ciu laty i później w czasach totalitaryzmu komunistycznego. Na koniec wspólnej refleksji o przeszłości i teraźniejszości Naszej Ojczyzny organizatorzy zaprosili obecnych do holu Biblioteki, gdzie zainstalowano wystawę na temat 75. rocznicy powołania Podziemnego Państwa Polskiego i Szarych Szeregów oraz 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W popołudniowym programie uroczystości znalazły się jeszcze: uroczystość zaciągnięcia warty i złożenia kwiatów pod tablicą Szarych Szeregów przy Pomniku Orląt Przemyskich oraz spotkanie  z uczestnikiem Powstania Warszawskiego, przygotowane przez 21 Drużynę Harcerską im. Szarych Szeregów w siedzibie KS „Czuwaj”.

[pliki]?