W niedzielę, 5 października 2014 r., Metropolita Przemyski Abp Józef Michalik w obecności kapłanów, przedstawicieli władz i służb mundurowych, zaproszonych gości, a nade wszystko licznie przybyłych parafian, na Mszy świętej o godz. 12.00, dokonał uroczystego poświęcenia kościoła pod wezwaniem św. Benedykta, Cyryla i Metodego w Przemyślu.

Dzięki wielkiemu poświęceniu ks. prał. dr Aleksandra Burdzego, staraniom Społecznego Komitetu Budowy Nowego Kościoła, zaangażowaniu i ofiarności parafian oraz ludzi dobrej woli, powstało miejsce, gdzie gromadzić się będzie wspólnota parafialna, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, sprawować sakramenty, a przede wszystkim celebrować Eucharystię, która jest źródłem i szczytem życia Kościoła.

Nowa świątynia, znajdująca się na jednym z przemyskich wzgórz, przez akt konsekracji będzie służyć na chwałę Boga, ku uczczeniu Świętych Patronów Europy oraz dla pożytku ludzi w codziennym pomnażaniu wiary i ich uświęcaniu – jak to zapisano w Dokumencie uroczystego poświęcenia kościoła.

Oprac. ks. Patryk Szymański
Fot. ks. Piotr Niemczyk, M. Kuc