W sobotę, 11 października 2014 roku, parafianie w Kraczkowej przeżywali potrójne wydarzenie: wizytację kanoniczną, bierzmowanie oraz Jubileusz 10-lecia działalności artystycznej Chóru i Orkiestry Kameralnej „Nicolaus”. W uroczystości wzięli udział ks. abp Józef Michalik, ks. abp Mieczysław Mokrzycki – Metropolita Lwowski (uczestnik Synodu Biskupów w Rzymie, który specjalnie przyleciał na tę uroczystość) oraz ks. bp Stanisław Jamrozek.

Po uroczystej procesji wejścia nastąpiło powitanie czcigodnych gości przez dzieci i dorosłych. Następnie proboszcz parafii, ks. Mieczysław Bizior i przedstawiciele grup parafialnych: Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Akcji Katolickiej, Parafialnego Zespołu Caritas, Dzieła Pomocy Powołaniom, Róż różańcowych, Kręgów Domowego Kościoła, Oazy dziecięcej i młodzieżowej, Liturgicznej Służby Ołtarza, scholii oraz Chóru i Orkiestry Kameralnej Nicolaus złożyli sprawozdanie z ostatnich siedmiu lat swojej działalności. Ks. abp Józef Michalik w ciepłych słowach przyjął sprawozdania i podziękował za wszelkie dobro i zaangażowanie w życie parafialne.

Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Mieczysław Mokrzycki. Nawiązał w niej do wizytacji kanonicznej, bierzmowania i jubileuszu Chóru. Następnie sakrament bierzmowania przyjęło 70 młodych parafian przez posługę wszystkich księży biskupów.

Po Mszy św. Chór i Orkiestra Kameralna „Nicolaus” dedykowała wszystkim obecnym jubileuszowy koncert, podczas którego wręczono przyznane przez Kapitułę Statuetki Nicolausa m.in. ks. arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i ks. arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu. Koncertu wysłuchali także ks. biskup senior Mateusz Ustrzycki z Hamiltonu i Rosa Potocka z Limy wraz z rodziną.

relacja: ks. Mieczysław Bizior
fot. Mateusz Pałys