W sobotę, 25 października 2014, odbył się w Przemyślu finał IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”. Jego inicjatorem jest Stowarzyszenie „WZRASTANIE” z Przemyśla. Tegoroczny temat skoncentrowany był wokół świętości Jana Pawła II w odniesieniu do naszej codzienności i brzmiał: „Świętość Jana Pawła II – wzorem dla mojej drogi świętości”. Konkurs został ogłoszony w przedszkolach, szkołach i placówkach wychowawczych z terenu Podkarpacia oraz – przez kuratoria – na terenie całego kraju.

Uroczystość finałową rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Jamrozka w seminaryjnej kaplicy. Następnie w Sali widowiskowej Domu Katolickiego „Roma” ks. bp Stanisław Jamrozek i p. Robert Choma, Prezydent Przemyśla, dokonali otwarcia gali finałowej i wystawy nagrodzonych prac.

Grupa wokalna ze świetlic „WZRASTANIE” w Przemyślu i Radymnie powitała przybyłych Gości piosenkami ze swego repertuaru, natomiast młodsze dzieci z Radymna w hołdzie św. Janowi Pawłowi II i wszystkim zebranym dedykowały dwa układy taneczne. Swoje przemyślenia na temat niektórych aspektów świętości Jana Pawła II przedstawiły również dzieci z Przedszkola nr 3 w Przemyślu oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie.

Po części oficjalnej nastąpił moment wręczenia dyplomów i nagród laureatom części plastycznej, literackiej multimedialnej. Ogółem na konkurs wpłynęło ok. 300 prac plastycznych, prawie 70 literackich oraz 20 prezentacji multimedialnych.

Współorganizatorem i gospodarzem obecnej edycji konkursu był Dom Katolicki „Roma”.

Lucyna Misińska