Pierwszy piątek maja na nowo zgromadził wiernych w Jarosławskim Opactwie. Tym razem nabożeństwo nabrało szczególnego charakteru poprzez obecność Św. Michała Archanioła w widzialnym znaku cudownej figury z groty Gargano. Przez trzy dni figura nawiedziła Jarosławskie Opactwo Pobenedyktyńskie, Klasztor SS. Benedyktynek, Dom Ulgi w Cierpieniu Św. Jana Pawła II oraz kościół Św. Ducha. Na zakończenie ks. Marek Pieńkowski zawierzył całe Opactwo i nawiedzających to miejsce opiece Świętego Michała Archanioła.

pt, 1 Maj 2015  ·  39,4 MB  ·  393
Nabożeństwo z dnia 1 maja 2015 r.

pt, 1 Maj 2015  ·  7,7 MB  ·  434
Homilia wygłoszona podczas nabożeństwa z dnia 1 maja 2015 r.

pt, 1 Maj 2015  ·  11,7 MB  ·  360
Konferencja wygłoszona podczas nabożeństwa z Jarosławskiego Opactwa w dniu 1 maja 2015 r.

pt, 1 Maj 2015  ·  1,5 MB  ·  387
Nabożeństwo z dnia 1 maja 2015 r.

Więcej na www.opactwo.pl