W czwartek, 16 kwietnia br., w Krośnie odbył się finał VII Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego dla szkół ponadgimnazjalnych, którego tematyka dotyczyła „Biblijnego nawrócenia” w ujęciu Ewangelii wg św. Łukasza oraz Księgi Proroka Jonasza. Do zmagań finałowych zakwalifikowało się 53 uczniów z pośród 460 biorących udział w eliminacjach szkolnych przeprowadzonych w 18 szkołach ponadgimnazjalnych.

Do Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Krośnie przybyło 43 uczniów, by sprawdzić swoje umiejętności w dwóch etapach. Najpierw rozwiązywali test, którego rozwiązanie pozwoliło wyłonić pięcioro finalistów. Ich wiedza biblijna została sprawdzona w formie publicznej odpowiedzi ustnej na wylosowane pytania. Dwie serie finałowych pytań pozwoliły ustalić zwycięzców tegorocznego Konkursu. Zwyciężyła Gabriela Kanclerz z I LO w Krośnie, przygotowywana przez katechetkę Elżbietę Gurgacz. Drugie miejsce zajął Dawid Śnieżek z ZSB w Brzozowie, który przygotowywał się pod opieką katechetki Doroty Pałki, a trzecie miejsce wywalczył Patryk Bałuka z ZSP nr 3 „Mechanik” w Krośnie, który został przygotowany do konkursu przez katechetę Grzegorza Podkula. Kolejne miejsca zajęli finaliści: Magdalena Madziarka z ZSP nr 1w Krośnie, przygotowana przez katechetkę Magdę Hejnar i Michał Kałuziński z ZSE w Brzozowie przygotowany przez katechetę Tomasza Zakielarza.

Także w tym roku organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Krośnie.

tekst i fot. G. Podkul