W dniu 23 maja 2015 r. Kościół pw. Chrystusa Króla w Przeworsku stał się Wieczernikiem oczekiwania modlitewnego przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Wspólna modlitwa prowadzona przez parafialną Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym i przybyłą gościnnie Wspólnotę Szkoły Nowej Ewangelizacji, rozpoczęła się od Nieszporów, którym przewodniczył ks. Mariusz Ryba.

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, prowadzonej przez ks. Mateusza Rutkowskiego – wikariusza parafii, nastąpiło wielkie wołanie zgromadzonego ludu o przebaczenie za grzechy: Kościoła, duchownych, narodów, rządzących, rodziców, małżonków, dorosłych, pracodawców, pracowników, młodzieży, dzieci oraz o wylanie Ducha Świętego w tych samych grupach.

Spotkanie modlitewne ukoronowane zostało uroczystą Eucharystią, sprawowaną pod przewodnictwem ks. Jana Miazgi – proboszcza parafii. Homilie do trwających w czuwaniu skierował ks. Maciej Flader – nowomianowany koordynator SNE w naszej Archidiecezji.

Animację śpiewu podczas modlitwy prowadziła Parafialna Diakonia Muzyczna.

sob, 23 Maj 2015  ·  8,4 MB  ·  272
Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego - Parafia pw. Chrystusa Króla w Przeworsku, 23 maja 2015 r.
sob, 23 Maj 2015  ·  1,2 MB  ·  238
Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego - Parafia pw. Chrystusa Króla w Przeworsku, 23 maja 2015 r.
sob, 23 Maj 2015  ·  5,8 MB  ·  310
Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego - Parafia pw. Chrystusa Króla w Przeworsku, 23 maja 2015 r.

/fot. Sabina Błaszkowicz/