W dniu 27 czerwca na terenie Jarosławskiego Opactwa odbyła się Uroczystość 50-lecia kapłaństwa ks. prał. Romana Wawro, w której wzięło udział wiele osób chętnych, zarówno duchownych, jak i świeckich.

Organizatorzy spotkania przez to tak szczególne spotkanie wyrazili wdzięczność Bogu i Jubilatowi za 50 lat jego posługi kapłańskiej, w sposób szczególny za zaangażowanie na rzecz rodzin. Licznie zgromadzeni przyjaciele i znajomi ks. Romana, jego dawni i obecni współpracownicy, uczestnicy rekolekcji ewangelizacyjnych i wakacyjnych prowadzonych przez niego, a także osoby i małżeństwa, które korzystały z pomocy i opieki duszpasterskiej Jubilata wysłuchali opowieści o kapłańskim życiu ks. Romana, jak również wielu świadectw dotyczących Jego osoby. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Bp Stanisław Jamrozek.

Wspólne dziękczynienie zakończyło się wspólnym świętowaniem podczas Agape – popołudniowy czas umilał gościom poczęstunek, wspomnienia Jubilata i uczestników Uroczystości oraz zabawa przy śpiewie.

sob, 27 Cze 2015  ·  12,8 MB  ·  412
50 lat kapłaństwa ks. Romana Wawro, Jarosławskie Opactwo, 27 czerwca 2015 r.
sob, 27 Cze 2015  ·  22,2 MB  ·  326
50 lat kapłaństwa ks. Romana Wawro, Jarosławskie Opactwo, 27 czerwca 2015 r.
sob, 27 Cze 2015  ·  1 010,7 KB  ·  348
Jarosławskie Opactwo, 27 czerwca 2015 r.
pon, 27 Lip 2015  ·  5,7 MB  ·  384
Jarosławskie Opactwo, 27 czerwca 2015 r.
sob, 27 Cze 2015  ·  11,9 MB  ·  342
Jarosławskie Opactwo, 27 czerwca 2015 r.