lektor_newsDuszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej zaprasza wzięcia udziału w Szkole Lektora LSO. Zajęcia będą miały charakter kursu liturgicznego, przygotowującego do pełnienia posługi lektora i są skierowane do chłopców od 3 klasy gimnazjum do końca szkoły ponadgimnazjalnej.

Spotkania mają się odbywać we wszystkich Dekanatach Archidiecezji co miesiąc, za co są odpowiedzialni kapłani w dekanatach, w sposób szczególny dekanalny duszpasterz LSO.

Na termin pierwszego spotkania proponujemy sobotę, 24 października 2015 r. (termin można dostosować do okoliczności oraz terminarza danego dekanatu). Zajęcia będą odbywać się w godz. 9.00 – 13.00 i będą prowadzone przez kapłanów oraz zaproszonych przez nich specjalistów.

W czerwcu 2016 roku podsumujemy całoroczne spotkania podczas dorocznej pielgrzymki LSO.

W razie pytań dotyczących Szkoły Lektora LSO, prosimy o kontakt pod adresem ministranci@przemyska.pl.

Propozycja tematów 1. spotkania Szkoły Lektora LSO – październik 2015

  • Formacja biblijna: Szacunek wobec Pisma Świętego w Narodzie Izraelskim.
  • Formacja fonetyczna: Emisja głosu.
  • Ćwiczenia fonetyczne: Ćwiczenie prawidłowego oddechu.
  • Formacja liturgiczna: Gesty i postawy liturgiczne.
  • Ćwiczenia liturgiczne: Prawidłowe postawy i gesty w liturgii.
  • Konferencja ascetyczna: Posługa Lektora w Świętym Zgromadzeniu. Godność lektora.