W sobotę, 17 października br., w Wyższym Seminarium Duchownym spotkały się Rady Duszpasterska i Społeczna Archidiecezji Przemyskiej. Obradom, które były poświęcone tematyce i wyzwaniom nowego roku duszpasterskiego w Polsce (Nowe życie w Chrystusie), przewodniczył abp Józef Michalik, zaś poprowadził je ks. prał. Roman Chowaniec.

Prelegentami byli ks. prał. Józef Bar, Oficjał Sądu Metropolitalnego w Przemyślu, który przybliżył wydany we wrześniu dokument Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka oraz biblista ks. prof. Stanisław Haręzga, który pochylił się nad znaczeniem „nowości życia w Chrystusie” i jego duszpasterskimi konsekwencjami.

W kontekście obu wystąpień, członkowie obu Rad próbowali diagnozować bieżącą sytuację i rozważali różne pomysły inicjatyw, które wpisałby się w program nadchodzącego roku duszpasterskiego w Polsce.

Kolejne spotkanie obu Rad zaplanowano na 6 lutego 2016 roku.

rada_duszp_spol_X2015