W odpowiedzi na zachętę Duszpasterstwa LSO naszej Archidiecezji rozpoczęliśmy Kurs lektorski dla kandydatów z parafii dekanatów: Przemyśl I, Przemyśl II, Przemyśl III i Żurawica.

Pierwsze spotkanie odbyło się 24 października 2015 r. w parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu. Uczestniczyło w nim 37 kandydatów do posługi lektora. Podczas trwania spotkania podjęliśmy tematy: ważności słuchania Słowa Bożego w życiu chrześcijanina, szacunku wobec Księgi Pisma Świętego w Narodzie Izraelskim i w naszym życiu, roli i godności lektora w zgromadzeniu liturgicznym oraz roli poprawnej emisji głosu w czytaniu Słowa Bożego podczas liturgii.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, kapłanom z ich parafii oraz Ks. Dziekanowi Marianowi Koźmie jako Proboszczowi parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 14 listopada 2015 r. od godz. 9.00 do 13.00 w parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Medyce.