lektor_newsDuszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej Szkole Lektora LSO. Zajęcia mają charakter kursu liturgicznego, przygotowującego do pełnienia posługi lektora i są skierowane do chłopców od 3 klasy gimnazjum do końca szkoły ponadgimnazjalnej. Spotkania odbywają się we wszystkich Dekanatach Archidiecezji co miesiąc, za co są odpowiedzialni kapłani w dekanatach, w sposób szczególny dekanalny duszpasterz LSO.

Na termin trzeciego spotkania proponujemy sobotę, 12 grudnia 2015 r. (termin można dostosować do okoliczności oraz terminarza danego dekanatu). Zajęcia będą odbywać się w godz. 9.00 – 13.00 i będą prowadzone przez kapłanów oraz zaproszonych przez nich specjalistów.

Propozycja tematów 3. spotkania Szkoły Lektora LSO – grudzień 2015

  • Formacja biblijna: Pismo Święte Słowem Boga skierowanym do ludzi.
  • Formacja fonetyczna: Zjawisko monotonii.
  • Ćwiczenia fonetyczne: Jak zwalczać błędy monotonii w czytaniu? Modulacja głosu.
  • Formacja liturgiczna: Szaty liturgiczne.
  • Ćwiczenia liturgiczne: Ubieranie szat liturgicznych.
  • Konferencja ascetyczna: Moje świadectwo Chrystusowi. ,,Zamieniajcie słowo w czyn”.