Zapraszamy do udziału w VII Archidiecezjalnym Halowym Turnieju w piłkę nożną LSO dla ministrantów i lektorów ze szkoły podstawowejgimnazjalnej. Są to jednocześnie eliminacje do Mistrzostw Polski LSO, które odbędą się w dniach 1-2 maja 2016 roku w Rzeszowie.

TERMINY

 • 23 stycznia – 13 lutego 2016 – etap dekanalny
 • 27 lutego – 2 kwietnia 2016 – etap archiprezbiteralny
 • 16 kwietnia 2016 – FINAŁ ARCHIDIECEZJALNY – GIEDLAROWA

KATEGORIE

Od stycznia do kwietnia 2016 roku organizowany będzie turniej w piłkę nożną halową dla ministrantów i lektorów Archidiecezji Przemyskiej. Obejmował on będzie dwie kategorie wiekowe:

 • I kategoria – ministranci ze szkoły podstawowej (górną granicę wiekową stanowią chłopcy urodzeni w 2003 roku)
 • II kategoria – ministranci i lektorzy ze szkoły gimnazjalnej (górną granicę wiekową stanowią chłopcy urodzeni w 2000 roku)

ETAPY

Etap I – DEKANALNY

Za organizację tego etapu odpowiedzialni są duszpasterze ministrantów w ramach swojego dekanatu. Czas organizacji tego etapu upływa 13 lutego 2016 roku. Za drużynę odpowiedzialny jest opiekun – ksiądz. Zwycięskie drużyny (tylko I miejsce) z poszczególnych dekanatów zgłaszają się samodzielnie do udziału w II etapie do księdza odpowiedzialnego w danym archiprezbiteracie (organizator etapu archiprezbiteralnego nie ma obowiązku dzwonienia po wszystkich dekanatach).

Etap II – ARCHIPREZBITERALNY

Termin organizacji tego etapu upływa 2 kwietnia 2016 roku. Za jego organizację odpowiedzialni są następujący kapłani:

 1. Archiprezbiterat krośnieński – ks. Marcin Ziobro /parafia Rogi/
 2. Archiprezbiterat sanocki – ks. Przemysław Macnar /parafia Humniska/
 3. Archiprezbiterat jarosławski – ks. Krzysztof Szybiak /parafia Jodłówka/
 4. Archiprezbiterat łańcucki – ks. Piotr Porada /parafia Giedlarowa/
 5. Archiprezbiterat przemyski – ks. Piotr Obłaski /parafia Medyka/
 6. Archiprezbiterat bieszczadzki – Leszek Gocek /parafia Lesko/

Zwycięzcy poszczególnych archiprezbiteratów (w obu kategoriach) zgłaszają swój udział w finale do ks. Jacka Zarzycznego.

Etap III – FINAŁY

Za organizacje finałów odpowiedzialny jest Archidiecezjalny Duszpasterz LSO Archidiecezji Przemyskiej, ks. Jacek Zarzyczny.

Finały odbędą się w sobotę, 16 kwietnia 2016 roku w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Giedlarowej.

REGULAMIN

 1. W czasie rozgrywek zawodnik zobowiązany jest do posiadania ważnych legitymacji szkolnej i ministranckiej (za sprawdzanie dokumentów odpowiedzialni są organizatorzy – dokumenty te będą wymagane na każdym szczeblu rozgrywek !!!).
 2. W zawodach mogą brać udział tylko i wyłącznie chłopcy będący ministrantami. Jeśli zawodnik nie będzie posiadał ważnych legitymacji szkolnej i ministranckiej nie zagra w turnieju. W sytuacji, kiedy w drużynie gra zawodnik nie będący ministrantem cała drużyna podlega dyskwalifikacji!
 3. Drużyna zobowiązana jest do posiadania listy zawodników – listę podpisuje ks. proboszcz.
 4. Każda drużyna wpłaca do organizatora wpisowe od 50 do 100 zł. (z wyjątkiem szczebla finałowego, gdzie nagrody zapewniają organizatorzy) – kwota ta pokrywa kwestie organizacyjne.
 5. Zawody będą prowadzone wg przepisów PZPNH, wyłączając:
  – w zawodach w każdej drużynie bierze udział maksymalnie 10 zawodników (9 zawodników + bramkarz). W kategorii szkoły podstawowej – rocznik 2003 i młodsi, w kategorii gimnazjum – rocznik 2000 i młodsi.
  – w grze bierze udział czterech zawodników i bramkarz
  – czas gry 2 x 7 minut bez przerwy ze zmianą stron (chyba że organizator zdecyduje inaczej na początku zawodów po konsultacji z kierownikami drużyn)
  – odległość przy rzutach wolnych 5 metrów i rzutach rożnych 3 metry
  – odległość przy autach wynosi 2 metry
  – bramkarz wprowadza piłkę ręką z obrębu własnego pola karnego
  – uderzenie piłki o sufit czy inną przeszkodę skutkuje rzutem wolnym na aucie (aut wykopujemy z lini bocznej)
  – zmiany dokonywane są systemem hokejowym w strefie zmian w każdej przerwie w grze (najpierw pole gry opuszcza zawodnik grający, a następnie może wejść zawodnik wchodzący)
  – zawody będą rozgrywane piłkami do gry w hali
  – zakaz gry wślizgiem i ciałem (rzut wolny bezpośredni)
  – za niewykonanie w ciągu 5 sekund jakiekolwiek rzutu lub wznowienia gry sędzia przyznaje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej
  – za popełnione przewinienie zawodnicy będą karani karami czasowymi (od 2-5 minut) lub wykluczeniem z gry (czerwona kartka)
 6. Dodatkowe kary:
  – 2 minuty (za przekleństwo)
  – za wybitnie niesportowe zachowanie (pobicie zawodnika, znieważenie sędziego lub zawodnika) grozi dyskwalifikacja zawodnika bądź całej drużyny z rozgrywek
  – sankcje karne mogą być wyciągane również w stosunku do zawodników rezerwowych, przebywających zarówno na ławce rezerwowej, jak i na całym obiekcie rozgrywek w czasie trwania meczów (warunkiem kary jest identyfikacja zawodnika potwierdzona przez świadka zajścia np. sędziego lub innego opiekuna)
  – za wybryki chuligańskie na boisku bądź obiekcie zawodnik lub cała drużyna będą zdyskwalifikowani do końca trwania rozgrywek
  – za zachowanie niegodne ministranta zawodnik lub cała drużyna będą zdyskwalifikowani do końca trwania rozgrywek
  – za zniszczenia w szatni odpowiada drużyna, która ostatnio w niej przebywała

W sprawach spornych, o ile nie rozwiązują ich przepisy PZPNH, decyduje organizator.

W razie pytań czy wątpliwości proszę kontaktować się z Archidiecezjalnym Duszpasterzem LSO .