Informujemy, że Ojciec Święty Franciszek przyjął prośbę abpa Józefa Michalika o zwolnienie go z urzędu arcybiskupa i metropolity przemyskiego, polecając jednocześnie, aby pełnił ją do osiągnięcia wieku kanonicznego i wyznaczenia następcy.

W związku z tym prosimy o modlitwę, aby Duch Święty wskazał nam Pasterza według Serca Bożego.

Ksiądz Arcybiskup prosi również, aby odtąd aż do mianowania nowego arcybiskupa w modlitwie wiernych po wezwaniu za Kościół i Papieża dodawano intencję za Kościół w Ojczyźnie i za przyszłego arcypasterza, aby mógł podjąć i wypełnić swoją posługę w duchu miłości do Chrystusa Pana i Jego ludu.