lektor_newsDuszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej Szkole Lektora LSO. Zajęcia mają charakter kursu liturgicznego, przygotowującego do pełnienia posługi lektora i są skierowane do chłopców od 3 klasy gimnazjum do końca szkoły ponadgimnazjalnej. Spotkania odbywają się we wszystkich Dekanatach Archidiecezji co miesiąc, za co są odpowiedzialni kapłani w dekanatach, w sposób szczególny dekanalny duszpasterz LSO.

Na termin czwartego spotkania proponujemy sobotę, 23 stycznia 2016 r. (termin można dostosować do okoliczności oraz terminarza danego dekanatu). Zajęcia będą odbywać się w godz. 9.00 – 13.00 i będą prowadzone przez kapłanów oraz zaproszonych przez nich specjalistów.

Propozycja tematów 4. spotkania Szkoły Lektora LSO – styczeń 2016

  • Formacja biblijna: Wiara objawiająca się czynem odpowiedzią człowieka na Słowo Boże.
  • Formacja fonetyczna: Rodzaj i barwa głosu.
  • Ćwiczenia fonetyczne: Stosowanie różnych rodzajów głosu i różnych barw przy interpretacji tekstu.
  • Formacja liturgiczna: Naczynia liturgiczne.
  • Ćwiczenia liturgiczne: Rozkładanie paramentów kielicha.
  • Konferencja ascetyczna: „Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty” (Kpł 11, 45).