Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Diecezjalne Dzieło Biblijne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zapraszają  XXIII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego
dla Ministrantów i Lektorów.

Obowiązującym materiałem jest 1 i 2 Księga Samuela wraz ze wstępem i przypisami (Biblia Tysiąclecia, wyd. V).

Do uczestnictwa w Konkursie zaproszeni są ministranci i lektorzy aktualnie należący do Liturgicznej Służby Ołtarza, których wiek nie przekracza 25 lat (konkurs nie jest adresowany do dziewcząt).

Finał ogólnopolski w Paradyżu został zaplanowany na II połowę maja (dokładny termin zostanie podany w późniejszym terminie).

Etap diecezjalny w Archidiecezji Przemyskiej odbędzie się w sobotę, 5 marca 2016 rokugodz. 10.00Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

Zgłoszenia: do 20 lutego 2016 u Archidiecezjalnego Duszpasterza LSO .