W sobotę, 6 lutego br., w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu obradowały do południa Rady Duszpasterska i Społeczna, zaś po południu Rada Kapłańska i Księża Dziekani. Spotkaniu obu gremiów przewodniczyli ks. abp Józef Michalik i bp Adam Szal, a poprowadził je Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej, ks. Roman Chowaniec.

Na przedpołudniowym spotkaniu Rady Duszpasterskiej i Rady Społecznej skupiono się na wydarzeniach związanych z rokiem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Podstawą do dyskusji o sprawach bieżących i planowanych była prezentacja wielowymiarowej i – jak zgodnie podkreślano w późniejszych komentarzach – imponującej działalności Caritas Archidiecezji Przemyskiej, którą przedstawił jej dyrektor, ks. Artur Janiec.

W związku z kończącą się posługą Metropolity Przemyskiego, obie rady podziękowały ks. Arcybiskupowi za wieloletnią opiekę i współpracę.

Popołudniowe spotkanie Rady Kapłańskiej i Księży Dziekanów dotyczyło sprawozdań finansowych najważniejszych instytucji diecezjalnych za rok 2015, bieżących spraw organizacyjnych Archidiecezji oraz planowanych wydarzeń duszpasterskich na najbliższe miesiące.