lektor_newsDuszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej Szkole Lektora LSO. Zajęcia mają charakter kursu liturgicznego, przygotowującego do pełnienia posługi lektora i są skierowane do chłopców od 3 klasy gimnazjum do końca szkoły ponadgimnazjalnej. Spotkania odbywają się we wszystkich Dekanatach Archidiecezji co miesiąc, za co są odpowiedzialni kapłani w dekanatach, w sposób szczególny dekanalny duszpasterz LSO.

Na termin piątego spotkania proponujemy sobotę, 20 lutego 2016 r. (termin można dostosować do okoliczności oraz terminarza danego dekanatu). Zajęcia będą odbywać się w godz. 9.00 – 13.00 i będą prowadzone przez kapłanów oraz zaproszonych przez nich specjalistów.

Propozycja tematów 5. spotkania Szkoły Lektora LSO – luty 2016

  • Formacja biblijna: Jak Bóg objawia się człowiekowi?
  • Formacja fonetyczna: Głośność i natężenie głosu.
  • Ćwiczenia fonetyczne: Jak należy czytać w Kościele?
  • Formacja liturgiczna: Księgi liturgiczne.
  • Ćwiczenia liturgiczne: Noszenie Mszału i innych ksiąg liturgicznych.08
  • Konferencja ascetyczna: Maryja wzorem posłuszeństwa Słowu Bożemu.