Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej przypomina, że tegoroczne zaproszenie na Mszę Krzyżma w Wielki Czwartek (24 marca 2016, godz. 10.00, Bazylika Archikatedralna w Przemyślu) dotyczy w pełnym zakresie (ministranci, lektorzy, DSM, schole) wszystkich archiprezbiteratów.

W związku z powyższym prosimy o:

  • Zgłoszenie do 18 marca br. zorganizowanych grup LSO liczących powyżej 20 osób (Duszpasterzowi LSO ).
  • Zgłoszenie w Wielki Czwartek swojego przyjazdu (uczestników indywidualnych oraz mniejszych i większych grup) przed Mszą Krzyżma (główne wejście do Archikatedry).
  • Wzięcie ze sobą emblematów (dekanatów, parafii, itp.).
  • Przyjazd w odświętnych strojach liturgicznych (alba, komża, kołnierzyk, tunika).

Po Mszy Krzyżma będzie miało miejsce spotkanie z Metropolitą Przemyskim oraz poczęstunek w Wyższym Seminarium Duchownym.

Serdecznie zachęcamy do licznego udziału!