lektor_newsDuszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej Szkole Lektora LSO. Zajęcia mają charakter kursu liturgicznego, przygotowującego do pełnienia posługi lektora i są skierowane do chłopców od 3 klasy gimnazjum do końca szkoły ponadgimnazjalnej. Spotkania odbywają się we wszystkich Dekanatach Archidiecezji co miesiąc, za co są odpowiedzialni kapłani w dekanatach, w sposób szczególny dekanalny duszpasterz LSO.

Na termin szóstego spotkania proponujemy sobotę, 19 marca 2016 r. (termin można dostosować do okoliczności oraz terminarza danego dekanatu). Zajęcia będą odbywać się w godz. 9.00 – 13.00 i będą prowadzone przez kapłanów oraz zaproszonych przez nich specjalistów.

Propozycja tematów 6. spotkania Szkoły Lektora LSO – marzec 2016

  • Formacja biblijna: Znaczenie natchnienia. Rola czynnika ludzkiego w powstawaniu Biblii.
  • Formacja fonetyczna: Akcent.
  • Ćwiczenia fonetyczne: Prawidłowe akcentowanie.
  • Formacja liturgiczna: Posługi w Zgromadzeniu Eucharystycznym: ministrant krzyża, ministrant światła, ministrant kadzidła.
  • Ćwiczenia liturgiczne: Noszenie krzyża procesyjnego  i świec podczas procesji.
  • Konferencja ascetyczna: Słowo Boże codziennym pokarmem.