W piątek i sobotę, 11-12 marca 2016 r. w Willi Starowiejskiej odbyło się pierwsze spotkanie Szkoły Ceremoniarza LSO Archidiecezji Przemyskiej.

W spotkaniu wzięło udział 26 ministrantów i lektorów z 13 parafii naszej Archidiecezji: Przemyśl – Archikatedra, Domaradz, Medyka, Łańcut – Fara, Stara Wieś, Giedlarowa, Hyżne, Korczowa, Kusów, Skołoszów, Humniska, Nozdrzec, Łukawica – diec. Zamojsko -Lubaczowska.

Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty. Następnie uczestnicy wzięli udział w Drodze Krzyżowej.

Zajęcia miały charakter kursu liturgicznego przygotowującego do pełnienia funkcji ceremoniarza w swoich parafiach. Spotkanie poświęcone było Triduum Paschalnemu. Poszczególne konferencje dotyczyły tematów:

  • Liturgia i ceremoniarz – pojęcie, istota, zadania ceremoniarza.
  • Wprowadzenie do Triduum Paschalnego – Msza Wieczerzy Pańskiej.
  • Liturgia Wielkiego Piątku – Męki Pańskiej.
  • Wielka Sobota – Wigilia Paschalna.

Po teoretycznym wprowadzeniu do tematu odbywały ćwiczenia praktyczne. Konferencje i ćwiczenia liturgiczne prowadził ks. Marek Szczepański – wikariusz z Brzozowa z animatorami.

Kolejne spotkanie Szkoły Ceremoniarza LSO odbędzie się 8-9 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu.

tekst i foto: ks. Jacek Zarzyczny